برچسب تولید برق تجدیدپذیر

کسری گاز ۶۳۰ میلیون مترمکعب تا سال ۱۴۲۰

46

مدیرعامل شرکت «نیرو نویان قشم» :عدم النفع صنایع از خاموشی بالاتر از خرید برق به قیمت جهانی! ارقام خرید برق در بورس به قیمت جهانی نزدیک شد. ناترازی ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاواتی برق معضلی نیست که یک‌شبه به وجود…